Så här registrerar du dig

Steg 1. Klicka på Logga in och sedan på Skapa nytt konto fliken till vänster. (alt. klicka här)
Steg 2. Fyll i önskat användarnamn och din e-post adress (måste vara en giltig adress) och klicka på Skapa nytt konto. Du får ett e-post till adressen du fyllde nyss i. Vi gör detta för att se till att ingen använder sig av någon annans e-post adress.)
Steg 3. Gå och kolla dina epost meddelanden. (Även din skräppost) Klicka på länken som kom med i epostet.
Steg 4. Fyll i önskat lösenord.
Steg 5. Fyll i informationen som du vill profilera din förening/organisation med.

OBS! Kom ihåg att komma tillbaka med jämna mellanrum för att uppdatera informationen. Administratören har rätt att avlägsna olämpligt material. Publiceringen av information på svenskservice.fi övervakas av administratören. Administratören förbehåller sig rätten att ta bort olämpligt material utan särskild anmälan. Användar-id kan avaktiveras om användarbeteendet inte är regelrätt.

VÄLKOMMEN TILL SVENSKSERVICE.FI - DEN FINLANDSSVENSKA LUCKAN

Svenskservice.fi - den digitala informationstjänsten som presenterar föreningar, företag och organisationer som verkar och betjänar på svenska i Finland.

Genom att föra fram din förening här:

  • Ökar kännedomen om din organisation och dess service.
  • Hittar kunderna och nya medlemmar dig lättare.
  • Förenas din förening/organisation i en gemenskap där den förenade länken är information och service på svenska.

Deltagandet på sidan är gratis!

Webbtjänsten upprätthålls av föreningen Luckan i samarbete med Folktinget.

Forskningscentralen för de inhemska språken

Forskningscentralen för de inhemska språken, dvs. Focis, bedriver språkvård och forskning i finska, svenska, samiska, teckenspråk och romani. Focis bedriver även forskning i andra med finskan besläktade språk. En stor del av forskningsresultaten publiceras i form av ordböcker. Språk- och namnvården erbjuder den intresserade ett flertal olika tjänster. Språkvårdarna ger råd per telefon och ordnar språkvårdskurser. Biblioteket, samlingarna och arkiven är också öppna för allmänheten.

Focis

* bedriver forskning i finska, svenska, samiska, andra med finskan besläktade språk, finländskt teckenspråk och romani ur många perspektiv: lexikon, namn, språkbruk i olika situationer, olika typer av texter, modernt och gammalt språk, varieteter och standardspråk
* utarbetar en- och flerspråkiga ordböcker
* är en språkvårdsmyndighet, dvs. utvecklar och ger rekommendationer för standardspråk i fråga om finska, svenska, samiska, finländskt teckenspråk och romani
* ger råd och handledning i språkfrågor
* upprätthåller omfattande språkliga arkiv och ett stort offentligt specialbibliotek med finsk-ugrisk och annan språkvetenskaplig litteratur.

KONTAKTUPPGIFTER: 

http://www.kotus.fi
Växel: 020 781 32 00
Fax: 020 781 32 19
Adress
Berggatan 24, 00100 Helsingfors

UPP