Så här registrerar du dig

Steg 1. Klicka på Logga in och sedan på Skapa nytt konto fliken till vänster. (alt. klicka här)
Steg 2. Fyll i önskat användarnamn och din e-post adress (måste vara en giltig adress) och klicka på Skapa nytt konto. Du får ett e-post till adressen du fyllde nyss i. Vi gör detta för att se till att ingen använder sig av någon annans e-post adress.)
Steg 3. Gå och kolla dina epost meddelanden. (Även din skräppost) Klicka på länken som kom med i epostet.
Steg 4. Fyll i önskat lösenord.
Steg 5. Fyll i informationen som du vill profilera din förening/organisation med.

OBS! Kom ihåg att komma tillbaka med jämna mellanrum för att uppdatera informationen. Administratören har rätt att avlägsna olämpligt material. Publiceringen av information på svenskservice.fi övervakas av administratören. Administratören förbehåller sig rätten att ta bort olämpligt material utan särskild anmälan. Användar-id kan avaktiveras om användarbeteendet inte är regelrätt.

VÄLKOMMEN TILL SVENSKSERVICE.FI - DEN FINLANDSSVENSKA LUCKAN

Svenskservice.fi - den digitala informationstjänsten som presenterar föreningar, företag och organisationer som verkar och betjänar på svenska i Finland.

Genom att föra fram din förening här:

 • Ökar kännedomen om din organisation och dess service.
 • Hittar kunderna och nya medlemmar dig lättare.
 • Förenas din förening/organisation i en gemenskap där den förenade länken är information och service på svenska.

Deltagandet på sidan är gratis!

Webbtjänsten upprätthålls av föreningen Luckan i samarbete med Folktinget.

Ab SwayWay Oy

I Ab SwayWay Oy ser vi människan som kärnan i alla projektsammahang. Våra arbetssätt bygger på salutogena - hälsofrämjande - tillämpningar, vilket i praktiken innebär ett övergripande arbetsperspektiv där människans långsiktiga välbefinnande alltjämt står i fokus. Företagets VD Maria Leppäkari (TD, docent) är religionsvetare, akademisk tungviktare som arbetat med hälsofrämjande tillämpningar i projekt och organisationer. Alla välkomna, stora och små projekt!

 • Extern projektutvärdering
 • Projekthandledning
 • Projektansökningar
 • Krishjälp i olika projektprocesser
 • Rapporter & framtidsscenarier mm.

Erbjuder också

 • Kreativa ifrågasättare - NYHET! Beställ in en ifrågasättare till styrgruppen/ledningsmöten!
 • Kurser & fortbildning i projekthantering
 • Forskning & utveckling på hög akademisk nivå (FoU)
 • Skräddarsydd verksamhetsutveckling och andra lösningar 

Gilla SwayWay på Facebook! 

 

KURSER: 
Kurser & fortbildning i projekthantering
SPECIALERBJUDANDE: 
Nämn företagssidan.fi = 15% rabatt
KONTAKTUPPGIFTER: 

Epost maria.leppakari[at]gmail.com

Tfn 0445850134

KATEGORI & BRANSCH (max. 8st): 
Juridik / Konsultering
Utbildning & kursverksamhet
Marknadsföring / Kommunikation
TILLÄGGS KATEGORI & BRANSCH (frivilligt): 
Forskning och utveckling
Företag
UPP