Så här registrerar du dig

Steg 1. Klicka på Logga in och sedan på Skapa nytt konto fliken till vänster. (alt. klicka här)
Steg 2. Fyll i önskat användarnamn och din e-post adress (måste vara en giltig adress) och klicka på Skapa nytt konto. Du får ett e-post till adressen du fyllde nyss i. Vi gör detta för att se till att ingen använder sig av någon annans e-post adress.)
Steg 3. Gå och kolla dina epost meddelanden. (Även din skräppost) Klicka på länken som kom med i epostet.
Steg 4. Fyll i önskat lösenord.
Steg 5. Fyll i informationen som du vill profilera din förening/organisation med.

OBS! Kom ihåg att komma tillbaka med jämna mellanrum för att uppdatera informationen. Administratören har rätt att avlägsna olämpligt material. Publiceringen av information på svenskservice.fi övervakas av administratören. Administratören förbehåller sig rätten att ta bort olämpligt material utan särskild anmälan. Användar-id kan avaktiveras om användarbeteendet inte är regelrätt.

VÄLKOMMEN TILL SVENSKSERVICE.FI - DEN FINLANDSSVENSKA LUCKAN

Svenskservice.fi - den digitala informationstjänsten som presenterar föreningar, företag och organisationer som verkar och betjänar på svenska i Finland.

Genom att föra fram din förening här:

  • Ökar kännedomen om din organisation och dess service.
  • Hittar kunderna och nya medlemmar dig lättare.
  • Förenas din förening/organisation i en gemenskap där den förenade länken är information och service på svenska.

Deltagandet på sidan är gratis!

Webbtjänsten upprätthålls av föreningen Luckan i samarbete med Folktinget.

Arcada Fortbildning

Arbetsmarknaden utvecklas och det är en utmaning att ständigt upprätthålla sin yrkeskompetens. För oss på Arcada Fortbildning är utgångspunkten att det skall kännas givande och ändamånsenligt att utvecklas i sitt arbete och vidga vyerna i sin yrkesroll. Vårt flexibla team ordnar fortbildning för vuxenstuderande inom teknik, media, företagsekonomi, turism, idrott, social- och hälsovård. Utbildningarna planeras i samarbete med arbetslivet och skräddarsys enligt behov och efterfrågan. På våra utbildningar har vi deltagare från hela landet. Vi utnyttjar specialkompetensen hos Arcadas lärarkår och anlitar utomstående specialister då det behövs. Vi ordnar också konferenser och seminarier. Har du eller din arbetsplats en idé om en utbildning ni vill förverkliga, kontakta oss.

Fortbildningsverksamhet inom Handel, Teknik, Hälso & Socialvård samt ÖYH verksamhet.

UTBILDNING: 
Fortbildningsverksamhet inom Handel ,Teknik, Hälso & Socialvård samt ÖYH verksamhet.
KURSER: 
Avtalsjuridik för sme-företag Kort kurs Date: 18.10.2013 - 18.10.2013 Studiepoäng: 0 Avgift: 150€ (moms 0€) Sista ansökningsdag: 08.10.2013 Undervisningsspråk: Svenska Ort: Helsingfors Föreläsare: Max Lindholm Kursens syfte: öka kunskapen hos chefer och andra med ansvar för företagets avtal i Nyländska sme-företag att bättre känna till avtalsjuridikens centrala drag och klara av sina arbetsuppgifter på rätt sätt. Kursens längd, tid och plats: kursen på 4 timmar hålls fredagen 18.10.2013 kl. 9-13 i Yrkeshögskolan Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, Helsingfors (Arabiastranden). Kurspris: kursen kostar 150 euro (moms 0), vari ingår kursmaterialet. Kursen ordnas för minst 10 och högst 20 deltagare. Program: - Avtalsjuridikens bakgrund - Den avtalsjuridiska lagstiftningen - Olika avtalsklassificeringar - Ingående av avtal - Ändring av avtal - Avslutande av avtal - Avtalstolkning - Skadeståndsansvar Föreläsare är jur.kand. Max Lindholm Länk: https://fortbildning.arcada.fi/sv-fi/Education/Details/88
KONTAKTUPPGIFTER: 

Arcada Fortbildning

Jan-Magnus Janssons plats 1
00550 Helsingfors

 

ÖPPETTIDER: 
Kl. 8 - 16
KATEGORI & BRANSCH (max. 8st): 
Utbildning & kursverksamhet
Företag

Detta företag har beviljats ett Luckandiplom för sin goda sevice på svenska. Luckans diplom riktar sig till företag och serviceproducenter som ger god svenskspråkig service. Målet med denna utmärkelse är att förbättra den svenska kundservicen i vårt land.

UPP