Så här registrerar du dig

Steg 1. Klicka på Logga in och sedan på Skapa nytt konto fliken till vänster. (alt. klicka här)
Steg 2. Fyll i önskat användarnamn och din e-post adress (måste vara en giltig adress) och klicka på Skapa nytt konto. Du får ett e-post till adressen du fyllde nyss i. Vi gör detta för att se till att ingen använder sig av någon annans e-post adress.)
Steg 3. Gå och kolla dina epost meddelanden. (Även din skräppost) Klicka på länken som kom med i epostet.
Steg 4. Fyll i önskat lösenord.
Steg 5. Fyll i informationen som du vill profilera din förening/organisation med.

OBS! Kom ihåg att komma tillbaka med jämna mellanrum för att uppdatera informationen. Administratören har rätt att avlägsna olämpligt material. Publiceringen av information på svenskservice.fi övervakas av administratören. Administratören förbehåller sig rätten att ta bort olämpligt material utan särskild anmälan. Användar-id kan avaktiveras om användarbeteendet inte är regelrätt.

VÄLKOMMEN TILL SVENSKSERVICE.FI - DEN FINLANDSSVENSKA LUCKAN

Svenskservice.fi - den digitala informationstjänsten som presenterar föreningar, företag och organisationer som verkar och betjänar på svenska i Finland.

Genom att föra fram din förening här:

  • Ökar kännedomen om din organisation och dess service.
  • Hittar kunderna och nya medlemmar dig lättare.
  • Förenas din förening/organisation i en gemenskap där den förenade länken är information och service på svenska.

Deltagandet på sidan är gratis!

Webbtjänsten upprätthålls av föreningen Luckan i samarbete med Folktinget.

Boco IP

Patentbyrå Boco IP är en expertorganisation som har specialiserat sig på immateriella rättigheter. Vi erbjuder våra kunder ett helhetsbaserat synsätt och gediget kunnande gällande immateriella rättigheter till stöd för kundens strategiska beslutsfattande. Våra medarbetare kan nås via e-post enligt schemat fornamn.efternamn@bocoip.com. Trafikförbindelser Tänk grönt! Gröna värden och miljötänkande är viktiga för oss, så vi prioriterar allmänna samfärdsmedel. Du når oss bekvämt per metro, buss eller spårvagn. Ta reda på det bästa alternativet med reseplaneraren. Det är lönt att beakta att det bara finns ett begränsat antal parkeringsplatser i närheten av vår byrå.

KONTAKTUPPGIFTER: 

Boco IP Oy Ab Östersjögatan 5 00180 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686 6840 Fax +358 9 686 68444

KATEGORI & BRANSCH (max. 8st): 
Juridik / Konsultering
Företag

Detta företag har beviljats ett Luckandiplom för sin goda sevice på svenska. Luckans diplom riktar sig till företag och serviceproducenter som ger god svenskspråkig service. Målet med denna utmärkelse är att förbättra den svenska kundservicen i vårt land.

UPP