Så här registrerar du dig

Steg 1. Klicka på Logga in och sedan på Skapa nytt konto fliken till vänster. (alt. klicka här)
Steg 2. Fyll i önskat användarnamn och din e-post adress (måste vara en giltig adress) och klicka på Skapa nytt konto. Du får ett e-post till adressen du fyllde nyss i. Vi gör detta för att se till att ingen använder sig av någon annans e-post adress.)
Steg 3. Gå och kolla dina epost meddelanden. (Även din skräppost) Klicka på länken som kom med i epostet.
Steg 4. Fyll i önskat lösenord.
Steg 5. Fyll i informationen som du vill profilera din förening/organisation med.

OBS! Kom ihåg att komma tillbaka med jämna mellanrum för att uppdatera informationen. Administratören har rätt att avlägsna olämpligt material. Publiceringen av information på svenskservice.fi övervakas av administratören. Administratören förbehåller sig rätten att ta bort olämpligt material utan särskild anmälan. Användar-id kan avaktiveras om användarbeteendet inte är regelrätt.

VÄLKOMMEN TILL SVENSKSERVICE.FI - DEN FINLANDSSVENSKA LUCKAN

Svenskservice.fi - den digitala informationstjänsten som presenterar föreningar, företag och organisationer som verkar och betjänar på svenska i Finland.

Genom att föra fram din förening här:

  • Ökar kännedomen om din organisation och dess service.
  • Hittar kunderna och nya medlemmar dig lättare.
  • Förenas din förening/organisation i en gemenskap där den förenade länken är information och service på svenska.

Deltagandet på sidan är gratis!

Webbtjänsten upprätthålls av föreningen Luckan i samarbete med Folktinget.

Åbolands hantverk rf

Åbolands hantverk rf befrämjar och utvecklar finlänskt hantverk som kultur, kunnande och näring i sitt verksamhetsområde Åboland. För föreningens affärsverksamhet ansvarar Ab Gullkrona Oy som grundades 1962. 

Föreningen erbjuder mångsidiga tjänster åt branschens hobbyutövare och proffessionella. Åbolands hantverk rf är medlem i Taito group som består av Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito rf och 20 regionala hemslöjds- och konsthantverksföreningarna.

Föreningen har två hantverkscenter, ett i Pargas och ett i Kimito. I hanvterkscentren arrangerar vi kurser i hantverksteknik, samt grundläggande konstundervisning inom handarbete. Föreningen arrangerar årligen flera utställningar och har de senaste fem åren drivit galleriverksamhet i Galleri Campus i Åbo.

Föreningen fungerar som projektledare för bland annat Konstrundan och administrerar därtill egna evenemang och projekt. År 2013 arrangerade föreningen evenemanget Knit 'n' Tag Turku i samband med Turku Design Festival. Utöver den egna verksamheten deltar föreningen i diverse evenemang samt fungerar som expert i styrgrupper.

KURSER: 
För aktuell information om Åbolands hantverk rf:s kurser för barn och vuxna. Se www.taitoaboland.fi
KONTAKTUPPGIFTER: 

AdministrationEliisa Riikonen, verksamhetsledare Åbolands hantverk rf | Oy Gullkrona Ab
Köpmansgatan 12
21600 Pargas
butiken (02) 454 4065
kontoret (02) 454 4066
email förnamn.efternamn(at)gullkrona.fiUtställnings- och projektverksamhetAnna Nöjd, utställnings- och projektkoordinator Galleri Campus
Åbolands hantverk rf C/O Gullkrona
Nunnegatan 4
20700 Åbo
(02) 469 5411
e-mail: gullkrona.fi(at)gmail.com /konstrundan.aboland(at)gmail.com

Hantverkscentren

Åbolands hantverk rf / PargasAuri Norrman, ansvarig rådgivare Klockarståget 5 och 8
21600 Pargas
(02) 458 3877
taito.aboland@gmail.com
Åbolands hantverk rf / Kimito
Liisa Wallenius, ansvarig rådgivare
Vretavägen 40
25700 Kimito
(02) 421 744
email liisa.wallenius(at)gullkrona.fi Styrelsens ordförande
Pia Nybom
pia.nybom(at)novia.fi
040-551 4450Butiker

Gullkrona
Köpmansgatan 12
21600 Pargas
(02) 454 4065
e-mail gullkrona(at)parnet.fi
 

 

ÖPPETTIDER: 
Se www.taitoaboland.fi för de olika verksamhetspunkternas öppettider.
KATEGORI & BRANSCH (max. 8st): 
Hantverk
Fritidsverksamhet
Handarbete
Butik
Förening
Företag
Intresseorganisation
UPP