Så här registrerar du dig

Steg 1. Klicka på Logga in och sedan på Skapa nytt konto fliken till vänster. (alt. klicka här)
Steg 2. Fyll i önskat användarnamn och din e-post adress (måste vara en giltig adress) och klicka på Skapa nytt konto. Du får ett e-post till adressen du fyllde nyss i. Vi gör detta för att se till att ingen använder sig av någon annans e-post adress.)
Steg 3. Gå och kolla dina epost meddelanden. (Även din skräppost) Klicka på länken som kom med i epostet.
Steg 4. Fyll i önskat lösenord.
Steg 5. Fyll i informationen som du vill profilera din förening/organisation med.

OBS! Kom ihåg att komma tillbaka med jämna mellanrum för att uppdatera informationen. Administratören har rätt att avlägsna olämpligt material. Publiceringen av information på svenskservice.fi övervakas av administratören. Administratören förbehåller sig rätten att ta bort olämpligt material utan särskild anmälan. Användar-id kan avaktiveras om användarbeteendet inte är regelrätt.

VÄLKOMMEN TILL SVENSKSERVICE.FI - DEN FINLANDSSVENSKA LUCKAN

Svenskservice.fi - den digitala informationstjänsten som presenterar föreningar, företag och organisationer som verkar och betjänar på svenska i Finland.

Genom att föra fram din förening här:

  • Ökar kännedomen om din organisation och dess service.
  • Hittar kunderna och nya medlemmar dig lättare.
  • Förenas din förening/organisation i en gemenskap där den förenade länken är information och service på svenska.

Deltagandet på sidan är gratis!

Webbtjänsten upprätthålls av föreningen Luckan i samarbete med Folktinget.

Juridiska byrån Max Lindholm Ab

JURIDISK KONSULTERING

Juridisk konsultering betyder en juridisk förhandsgranskning av ett planerat avtalsarrangemang,  

arbetsrättslig plan eller en juridisk utvärdering av riskerna av redan vidtagna åtgärder och riskernas minimering.

 

JURIDISK PROBLEMLÖSNING

Juridisk lösningsverksamhet betyder skötsel av redan uppkomna tvister, därtill hörande utredningsarbete och

förhandlingar med motparten.

 

UTBILDNING

Byrån erbjuder även utbildning inom våra kärnkunskapsområden.

Ni kan t.ex. beställa en skräddarsydd arbetsrättslig utbildning där man enligt Ert företags behov

går igenom frågorna som finns på Ert företag på ett lösningsinriktat sätt.

 

SKÖTSEL AV RÄTTEGÅNGAR

Om man inte har nått en förlikning är den vanliga följden en rättegång.

Byrån har redan under flera år framgångsrikt skött tvistemål vid allmänna domstolar.

SPECIALERBJUDANDE: 
Avgiftsfritt inledande möte för genomgång av Ert ärende. 
KONTAKTUPPGIFTER: 

Juridiska byrån Max Lindholm Abs

Fredriksgatan 61a 6. vån

00100 Helsingfors

Tel. 09 - 4257 9820

Mobil 040 - 518 5158

E-post max.lindholm@laborex.fi

www.laborex.fi

 

ÖPPETTIDER: 
Vardagar 9-17 eller enligt överenskommelse
KATEGORI & BRANSCH (max. 8st): 
Juridik / Konsultering
Företag

Detta företag har beviljats ett Luckandiplom för sin goda sevice på svenska. Luckans diplom riktar sig till företag och serviceproducenter som ger god svenskspråkig service. Målet med denna utmärkelse är att förbättra den svenska kundservicen i vårt land.

UPP