Så här registrerar du dig

Steg 1. Klicka på Logga in och sedan på Skapa nytt konto fliken till vänster. (alt. klicka här)
Steg 2. Fyll i önskat användarnamn och din e-post adress (måste vara en giltig adress) och klicka på Skapa nytt konto. Du får ett e-post till adressen du fyllde nyss i. Vi gör detta för att se till att ingen använder sig av någon annans e-post adress.)
Steg 3. Gå och kolla dina epost meddelanden. (Även din skräppost) Klicka på länken som kom med i epostet.
Steg 4. Fyll i önskat lösenord.
Steg 5. Fyll i informationen som du vill profilera din förening/organisation med.

OBS! Kom ihåg att komma tillbaka med jämna mellanrum för att uppdatera informationen. Administratören har rätt att avlägsna olämpligt material. Publiceringen av information på svenskservice.fi övervakas av administratören. Administratören förbehåller sig rätten att ta bort olämpligt material utan särskild anmälan. Användar-id kan avaktiveras om användarbeteendet inte är regelrätt.

VÄLKOMMEN TILL SVENSKSERVICE.FI - DEN FINLANDSSVENSKA LUCKAN

Svenskservice.fi - den digitala informationstjänsten som presenterar föreningar, företag och organisationer som verkar och betjänar på svenska i Finland.

Genom att föra fram din förening här:

  • Ökar kännedomen om din organisation och dess service.
  • Hittar kunderna och nya medlemmar dig lättare.
  • Förenas din förening/organisation i en gemenskap där den förenade länken är information och service på svenska.

Deltagandet på sidan är gratis!

Webbtjänsten upprätthålls av föreningen Luckan i samarbete med Folktinget.

Amatörfotografkubben i Helsingfors rf

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf, mera känd som AFK, grundades år 1889 och är sålunda Nordens äldsta aktiva fotoklubb. AFK är dessutom den största svenskspråkiga fotoklubben i Finland. Klubben vill vara ett forum där amatörfotografer kan utveckla sin hobby, diskutera sina bilder och utbyta erfarenheter. Medlemsantalet är ca 130 (år 2013) och stiger konstant. Medlemmarna är i första hand från sydkusten, men även från andra orter. Publikationerna och verksamheten på internet gör klubben intressant också för dem som inte bor i huvudstadsregionen.

KONTAKTUPPGIFTER: 

Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Tölögatan 52
00250 Helsingfors

ordforande@afk.fi

Förening
KATEGORI & BRANSCH (max. 8st): 
Bildkonst / Foto & Film
Fritidsverksamhet
Konst & kultur
Utbildning & kursverksamhet
MÅLGRUPP: 
Barn
Ungdomar (u 18 år)
Vuxna (ö 18 år)
Seniorer
ORT: 
Huvudstadsregionen
UPP