Så här registrerar du dig

Steg 1. Klicka på Logga in och sedan på Skapa nytt konto fliken till vänster. (alt. klicka här)
Steg 2. Fyll i önskat användarnamn och din e-post adress (måste vara en giltig adress) och klicka på Skapa nytt konto. Du får ett e-post till adressen du fyllde nyss i. Vi gör detta för att se till att ingen använder sig av någon annans e-post adress.)
Steg 3. Gå och kolla dina epost meddelanden. (Även din skräppost) Klicka på länken som kom med i epostet.
Steg 4. Fyll i önskat lösenord.
Steg 5. Fyll i informationen som du vill profilera din förening/organisation med.

OBS! Kom ihåg att komma tillbaka med jämna mellanrum för att uppdatera informationen. Administratören har rätt att avlägsna olämpligt material. Publiceringen av information på svenskservice.fi övervakas av administratören. Administratören förbehåller sig rätten att ta bort olämpligt material utan särskild anmälan. Användar-id kan avaktiveras om användarbeteendet inte är regelrätt.

VÄLKOMMEN TILL SVENSKSERVICE.FI - DEN FINLANDSSVENSKA LUCKAN

Svenskservice.fi - den digitala informationstjänsten som presenterar föreningar, företag och organisationer som verkar och betjänar på svenska i Finland.

Genom att föra fram din förening här:

  • Ökar kännedomen om din organisation och dess service.
  • Hittar kunderna och nya medlemmar dig lättare.
  • Förenas din förening/organisation i en gemenskap där den förenade länken är information och service på svenska.

Deltagandet på sidan är gratis!

Webbtjänsten upprätthålls av föreningen Luckan i samarbete med Folktinget.

Daghemsföreningen Biet r.f.

Biet är ett svenskt, privat daghem i Olars intill Västerleden, för barn i åldern 2,5 - 7 år. På daghemmet arbetar två barnträdgårdslärare och en dagvårdare och vi har plats för 18 barn. Biet har också förskoleverksamhet. Öppet mellan klockan 7.30 och 17.00. Biets verksamhet är natur-och rörelseinriktad. Vi rör oss mycket ute i naturen och 10 gånger per termin har vi Knytteskola för 3-4 åringar och Mulleskola för 5-6 åringar. Varje vecka går vi till en närbelägen gymnastiksal och håller lekbetonade gymnastikstunder. Gruppen är också då åldersindelad för att vi skall kunna tillgodose de olika barnens behov. En annan viktig aktivitet är musikstunderna då barnen får sjunga, spela instrument, dansa och lära sig allmänt om musik. Vi lär oss också uttrycka oss genom att spela teater och dramatisera, eller skapa med händerna (och ibland också med fötterna!) med användning av olika tekniker. Varje barn har en egen mapp där de samlar sina alster, liksom även fotografier och berättelser om vad de upplevt under dagarna på Biet. Utöver detta ordnar vi ofta jippon, maskerader, utfärder samt teater- och konsertbesök. Då gruppen i Biet är liten är det lätt att lära känna och beakta de enskilda barnens behov. Samarbetet med föräldrarna är mycket gott och stämningen i Biet därefter. Välkomna!

KONTAKTUPPGIFTER: 

http://www.biet.fi nfo(at)biet.fi Daghemmet Biet 09 - 461 101 Gsm 041 - 512 5901 Daghemmet Biet Kvisgatan 6 C, 02210 Esbo

KATEGORI & BRANSCH (max. 8st): 
Tjänster
Barn
Daghem / Eftis
Utbildning & kursverksamhet
MÅLGRUPP: 
Barn
ORT: 
Huvudstadsregionen
UPP