Så här registrerar du dig

Steg 1. Klicka på Logga in och sedan på Skapa nytt konto fliken till vänster. (alt. klicka här)
Steg 2. Fyll i önskat användarnamn och din e-post adress (måste vara en giltig adress) och klicka på Skapa nytt konto. Du får ett e-post till adressen du fyllde nyss i. Vi gör detta för att se till att ingen använder sig av någon annans e-post adress.)
Steg 3. Gå och kolla dina epost meddelanden. (Även din skräppost) Klicka på länken som kom med i epostet.
Steg 4. Fyll i önskat lösenord.
Steg 5. Fyll i informationen som du vill profilera din förening/organisation med.

OBS! Kom ihåg att komma tillbaka med jämna mellanrum för att uppdatera informationen. Administratören har rätt att avlägsna olämpligt material. Publiceringen av information på svenskservice.fi övervakas av administratören. Administratören förbehåller sig rätten att ta bort olämpligt material utan särskild anmälan. Användar-id kan avaktiveras om användarbeteendet inte är regelrätt.

VÄLKOMMEN TILL SVENSKSERVICE.FI - DEN FINLANDSSVENSKA LUCKAN

Svenskservice.fi - den digitala informationstjänsten som presenterar föreningar, företag och organisationer som verkar och betjänar på svenska i Finland.

Genom att föra fram din förening här:

  • Ökar kännedomen om din organisation och dess service.
  • Hittar kunderna och nya medlemmar dig lättare.
  • Förenas din förening/organisation i en gemenskap där den förenade länken är information och service på svenska.

Deltagandet på sidan är gratis!

Webbtjänsten upprätthålls av föreningen Luckan i samarbete med Folktinget.

Esbo sångkör r.f.

Esbo Sångkör är en blandad kör som har en över 100 år lång tradition bakom sig. Kören har deltagit i otaliga finlandssvenska körevenemang runt om i landet och gjort konsertresor till de nordiska länderna samt till Tallinn. Kören hör till Finlands Svenska Körförbund och Esbo Arbetarinstitut. I kören finns 26 sångare som flitigt är med på övningarna och deltar aktivt i fest-och konsertarrangemangen. Kamratandan är toppenbra och gynnas på körläger, sångarsitsar, skärgårdsträffar m.m. Den musikaliska standarden står vår proffsiga dirigent för. Repertoaren är mångsidig och väljes av dirigenten i samarbete med några utvalda i kören. Till verksamheten hör en vårkonsert, sångarsits, körläger, musikandakt i någon av våra kyrkor, julfest och deltagande i olika evenemang som ordnas av staden och Esbo församling. Kören övar i Lagstad skola, Esbo centrum, onsdagar kl. 18.45-21.00, dirigent är Barbro Smeds. Nya sångare är välkomna, är du intresserad av körsång och att sjunga i en blandad kör; kanske du har sjungit i kör förut, tag kontakt med Barbro Smeds 050 562 1500

KONTAKTUPPGIFTER: 

http://esbo.sangochmusik.fi/om_oss/ inge@fonet.fi Inge Eklund tel. 040-820 0474

KATEGORI & BRANSCH (max. 8st): 
Fritidsverksamhet
Musik & Ljud
MÅLGRUPP: 
Vuxna (ö 18 år)
ORT: 
Huvudstadsregionen
UPP