Så här registrerar du dig

Steg 1. Klicka på Logga in och sedan på Skapa nytt konto fliken till vänster. (alt. klicka här)
Steg 2. Fyll i önskat användarnamn och din e-post adress (måste vara en giltig adress) och klicka på Skapa nytt konto. Du får ett e-post till adressen du fyllde nyss i. Vi gör detta för att se till att ingen använder sig av någon annans e-post adress.)
Steg 3. Gå och kolla dina epost meddelanden. (Även din skräppost) Klicka på länken som kom med i epostet.
Steg 4. Fyll i önskat lösenord.
Steg 5. Fyll i informationen som du vill profilera din förening/organisation med.

OBS! Kom ihåg att komma tillbaka med jämna mellanrum för att uppdatera informationen. Administratören har rätt att avlägsna olämpligt material. Publiceringen av information på svenskservice.fi övervakas av administratören. Administratören förbehåller sig rätten att ta bort olämpligt material utan särskild anmälan. Användar-id kan avaktiveras om användarbeteendet inte är regelrätt.

VÄLKOMMEN TILL SVENSKSERVICE.FI - DEN FINLANDSSVENSKA LUCKAN

Svenskservice.fi - den digitala informationstjänsten som presenterar föreningar, företag och organisationer som verkar och betjänar på svenska i Finland.

Genom att föra fram din förening här:

  • Ökar kännedomen om din organisation och dess service.
  • Hittar kunderna och nya medlemmar dig lättare.
  • Förenas din förening/organisation i en gemenskap där den förenade länken är information och service på svenska.

Deltagandet på sidan är gratis!

Webbtjänsten upprätthålls av föreningen Luckan i samarbete med Folktinget.

Esbo Svenska Församling: Diakoniarbetare

Diakonin hjälper med olika saker. Boka en tid hos din diakoniarbetare om du vill samtala om något. Vi kan också i viss mån ge råd och fungera som stödpersoner i kontakten med myndigheter. Om du vill hjälpa oss att hjälpa andra, ta också då kontakt så kan vi träffas och diskutera om vad du vill göra!

Kontakta församlingens diakoniarbetare i ditt eget distrikt.
Gun-Britt Holmedahl, Morby-Köklax, Norra Esbo samt Södrik distrikt.
tel. 09-80503223, 040-5311045.
Majvi Andersson-Sjögren, Esbovikens distrikt.
tel. 09-80503403, 040-5311044.
Tua Sandell, Mattby-Olars och Hagalund distrikt.
tel. 09-4523017, 040-5130828.
Synnöve Heikkinen, Alberga och Karabacka distrikt.
tel. 09-5122238, 040-5471856.
Diakonipräst är Outi Laukkanen, tel. 040-5471854.

KONTAKTUPPGIFTER: 

http://www.esbosvenskaforsamling.fi
Kontaktperson Tua Sandell 09-4523017
GSM 040-5130828

Kyrkogatan
10, 02770 Esbo

KATEGORI & BRANSCH (max. 8st): 
Information / Rådgivn.
ORT: 
Huvudstadsregionen
UPP