Så här registrerar du dig

Steg 1. Klicka på Logga in och sedan på Skapa nytt konto fliken till vänster. (alt. klicka här)
Steg 2. Fyll i önskat användarnamn och din e-post adress (måste vara en giltig adress) och klicka på Skapa nytt konto. Du får ett e-post till adressen du fyllde nyss i. Vi gör detta för att se till att ingen använder sig av någon annans e-post adress.)
Steg 3. Gå och kolla dina epost meddelanden. (Även din skräppost) Klicka på länken som kom med i epostet.
Steg 4. Fyll i önskat lösenord.
Steg 5. Fyll i informationen som du vill profilera din förening/organisation med.

OBS! Kom ihåg att komma tillbaka med jämna mellanrum för att uppdatera informationen. Administratören har rätt att avlägsna olämpligt material. Publiceringen av information på svenskservice.fi övervakas av administratören. Administratören förbehåller sig rätten att ta bort olämpligt material utan särskild anmälan. Användar-id kan avaktiveras om användarbeteendet inte är regelrätt.

VÄLKOMMEN TILL SVENSKSERVICE.FI - DEN FINLANDSSVENSKA LUCKAN

Svenskservice.fi - den digitala informationstjänsten som presenterar föreningar, företag och organisationer som verkar och betjänar på svenska i Finland.

Genom att föra fram din förening här:

  • Ökar kännedomen om din organisation och dess service.
  • Hittar kunderna och nya medlemmar dig lättare.
  • Förenas din förening/organisation i en gemenskap där den förenade länken är information och service på svenska.

Deltagandet på sidan är gratis!

Webbtjänsten upprätthålls av föreningen Luckan i samarbete med Folktinget.

Församlingarnas Samtalstjänst i södra Finland

Ring när du behöver tala med någon!
Alla dagar kl 21-24
Tfn 010190072

I samtalstjänsten kan du tala anonymt och konfidentiellt om stora och små bekymmer och problem med en jouravande.

De som svarar i telefonen är, för uppgiften särskilt utbildade, välvilliga personer av olika ålder och med olika yrken. En tredjedel av de jourhavande är församlingsanställda.

Det finns inte alltid lösningar på alla problem, men det lättar ofta då man får tala med någon. Ibland kan man bättre hitta lösningar tillsammans med någon än ensam.

Bakgrundsorganisation: Södra Finlands ev. luth. församlingar/ Helsingfors kyrkliga samfällighet/ Enheten för gemensamt svenskt församlingsarbete

KONTAKTUPPGIFTER: 

Samtalsjour 010190072

KATEGORI & BRANSCH (max. 8st): 
Hälsa
UPP