Så här registrerar du dig

Steg 1. Klicka på Logga in och sedan på Skapa nytt konto fliken till vänster. (alt. klicka här)
Steg 2. Fyll i önskat användarnamn och din e-post adress (måste vara en giltig adress) och klicka på Skapa nytt konto. Du får ett e-post till adressen du fyllde nyss i. Vi gör detta för att se till att ingen använder sig av någon annans e-post adress.)
Steg 3. Gå och kolla dina epost meddelanden. (Även din skräppost) Klicka på länken som kom med i epostet.
Steg 4. Fyll i önskat lösenord.
Steg 5. Fyll i informationen som du vill profilera din förening/organisation med.

OBS! Kom ihåg att komma tillbaka med jämna mellanrum för att uppdatera informationen. Administratören har rätt att avlägsna olämpligt material. Publiceringen av information på svenskservice.fi övervakas av administratören. Administratören förbehåller sig rätten att ta bort olämpligt material utan särskild anmälan. Användar-id kan avaktiveras om användarbeteendet inte är regelrätt.

VÄLKOMMEN TILL SVENSKSERVICE.FI - DEN FINLANDSSVENSKA LUCKAN

Svenskservice.fi - den digitala informationstjänsten som presenterar föreningar, företag och organisationer som verkar och betjänar på svenska i Finland.

Genom att föra fram din förening här:

  • Ökar kännedomen om din organisation och dess service.
  • Hittar kunderna och nya medlemmar dig lättare.
  • Förenas din förening/organisation i en gemenskap där den förenade länken är information och service på svenska.

Deltagandet på sidan är gratis!

Webbtjänsten upprätthålls av föreningen Luckan i samarbete med Folktinget.

Nätverket för feministiskt Självförsvar i Finland

Feministiskt självförsvar är att känna att vi är värda att försvaras och lära oss hur vi kan göra det. Våra träningar bygger på kvinnors erfarenheter och kunskap om vilka försvarsstrategier som fungerar i praktiken. Feministiskt självförsvar utvecklades i USA i slutet av 60-talet och kom till Finland via Sverige på 80-talet. Självförsvaret utvecklas hela tiden.
Träningarna består av rollspel, lekar, diskussioner och teknikträning. Vi lär oss att försvara oss mentalt, verbalt och fysiskt. Det handlar till exempel om vardagliga situationer på kontoret, i hemmet, utomhus eller på discot ? bland vänner, partners, föräldrar, chefer och främlingar.

Vi utgår ifrån att kvinnor och män generellt möter olika typer av våld och förväntningar. Enligt statistiken är det främst män som utövar våld, även det våld kvinnor utsätts för. Vi tolkar våld i en vid bemärkelse, det vill säga allt från psykiskt våld som nedsättande kommentarer, till sexuella trakasserier och våldtäkt. Vi tränar på att se möjligheter att, till exempel avbryta ett övergrepp, men också till att öka kvinnors välmående genom att lyfta fram det positiva i kvinnors vardag.

KONTAKTUPPGIFTER: 

http://www.femselfdefence.fi/
Saga Lydén saga.lydén@helsinki.fi
E-post: info@femselfdefence.fi
Saga Lydén 050 3273444

KATEGORI & BRANSCH (max. 8st): 
Politik / Intressegrupper
Fritidsverksamhet
UPP